Všimli jste si, jak dnes všichni málo píšou ručně? A že děti mnohem méně kreslí a pracují s tužkou, perem nebo pastelkami? Často je ani neumí správně držet. A vyjádřit se psací formou je pro ně velmi těžké a nepřirozené. Přitom psaní podporuje rozvoj slovní zásoby a fantazie a dává člověku prostor ujasnit si, co chce skutečně říci a jak to správně slovně formulovat.

     V dnešní elektrotechnické, uspěchané době je hodně důležité děti podpořit v činnostech, které je naopak zpomalí, připomenou jim cestu k přírodě a hlavně k sobě samým a pomohou jim trávit čas o samotě aktivním tvořením, s vlastní fantazií a myšlenkami. 

    Proto také každý tematický MŮJ ZÁPISNÍK je psaný a kreslený ručně, bez pomoci grafických programů a šablon. Každá stránka je originálem, od nápadu až po finální podobu. Baví mě vymýšlet, co na které stránce bude, hrát si s jejich vizuální podobou, neustále dokola je překreslovat a přepisovat, dokud to prostě není ono...

 

    A jak je mou přirozeností, mám ráda, když i věci pro radost jsou praktické, mají myšlenku a nějaké poslání. A proto MÉ ZÁPISNÍKY nejsou jen bloky na kreslení a psaní, ale nabízí dětem podněty k zamyšlení a zajímavé informace, které se vztahují k danému tématu či období, jemuž se každý zápisník věnuje.


Jak se Vám líbí?

Napište mi, budu ráda.
Katka