Krásný den!
Všimli jste si, jak dnes všichni málo píšou ručně? A že děti mnohem méně kreslí a pracují s tužkou, perem nebo pastelkami? Často je ani neumí správně držet. A vyjádřit se psací formou je pro ně velmi těžké a nepřirozené. Přitom psaní podporuje rozvoj slovní zásoby a fantazie a dává člověku prostor ujasnit si, co chce skutečně říci a jak to správně slovně formulovat.

Podpořte rozvoj fantazie, tvůrčího myšlení a vlastního vyjádření vašich dětí!

     V dnešní elektrotechnické, uspěchané době je hodně důležité děti podpořit v činnostech, které je naopak zpomalí, připomenou jim cestu k přírodě a hlavně k sobě samým a pomohou jim trávit čas o samotě aktivním tvořením, s vlastní fantazií a myšlenkami. 

    Proto také každý tematický MŮJ ZÁPISNÍK je psaný a kreslený ručně, bez pomoci grafických programů a šablon. Každá stránka je originálem, od nápadu až po finální podobu. Baví mě vymýšlet, co na které stránce bude, hrát si s jejich vizuální podobou, neustále dokola je překreslovat a přepisovat, dokud to prostě není ono...

Sdílejte s vašimi dětmi jejich svět a prohlubte tak váš vzájemný vztah a porozumění.

 

    A jak je mou přirozeností, mám ráda, když i věci pro radost a zábavu jsou praktické, mají smysl a nějaké poslání. A proto MÉ ZÁPISNÍKY nejsou jen obyčejné bloky na kreslení a psaní, ale nabízí dětem podněty k zamyšlení a poznání.

Jak se Vám líbí?

Napište mi, budu ráda. Katka